Zprávy a novinky ze světa emisí českých dluhopisů

,

Pivovar Bajer vaří naplno! [WELL SERVICE]

Kde se dobré pivo vaří, tam se dobře daří – toto úsloví pravidlo proměnil ve skutečnost jihočeský pivovar Bajer, který již od roku 2018 používá pro vaření výborného piva kontejnerový pivovar SMART BREWERY.

,

Betonárna je sestavena a je v provozu [STAVBY KV]

Emitent STAVBY KV s.r.o. sestavil betonárnu a uvedl jí do provozu. Termín, který si společnost stanovila pro spuštění provozu, byl bezezbytku splněn.

,

Emitent vyplatil investorům první výnosy [WELL SERVICE]

Společnost WELL SERVICE s.r.o. emitující dluhopis Minipivovary 8,8 za účelem technologického rozvoje minipivovarů SMART BREWERY, rozšíření vlastní sítě pivovarů a expanzi do zahraničí vyplatila investorům první výnosy.