Rozhodnutí emitenta o prodloužení doby upisování

Dluhopis Uhlí 2022

U dluhopisu Uhlí 2022 na základě emisních podmínek a rozhodnutí valné hromady ze dne 31.12.2019 došlo k prodloužení doby upisování o další 3 měsíce k datu 31.3.2020.