Společnost Real Luxembourg s.r.o. splatila jednu ze svých emisí

Dluhopis REAL LUXEMBOURG D 03/2021

Emise firemních dluhopisů REAL LUXEMBOURG D 03/2021 za účelem Nákupu, revitalizace a prodeje bytového domu byla zcela splacena.

Emitent Real Luxembourg s.r.o. tak dostál svým závazkům v termínu splatnosti emise, dne 15.3.2021.

Skupina každý měsíc nabývá a prodává několik nemovitostí. V současnosti má v portfoliu 12 rodinných domů, 7 bytových jednotek a 2 činžovní domy v Praze v podílovém spoluvlastnictví. V roce 2020 společnost nabyla do vlastnictví 26 nemovitostí. V roce 2021 se rozhodla vydat novou emisi, které použije na posílení nákupu dalších nemovitostí.