Další posun v realizaci projektu

Dluhopis KD CHEMIKO 11,90/24

Bc. Eva Strnadová, jednatelka společnosti KD Chemiko s.r.o. popisuje další posun v realizaci projektu KD CHEMIKO 8,90/24:

„Naše firma KD CHEMIKO, s.r.o v loňském roce realizovala investici ve výši 7.000.000,-CZK k datu 1.6.2022, která sloužila úhradě významné části kupní ceny výrobní linky technologie termochemické recyklace TDU2000 MT1000.

Jsme velmi rádi, že Vás můžeme informovat o dalším pozitivním kroku k realizaci našeho PROJEKTU KD CHEMIKO a to provedením další investice ve výši 8.000.000,- CZK, a tímto krokem se celkový objem investic do projektu navýšil na částku 15.000.000,- CZK.
I když se tato pozitivní skutečnost se firmě projeví v účetnictví roku 2022, znamená to pro nás velké povzbuzení při realizaci projektu a jednáních s dalšími investory.
Velmi aktuálně bychom Vás také rádi informovali, že se velmi těšíme na vstupní jednán s jedním z největších hráčů na českém energetickém trhu, který projevil zájem o naší firmu a podrobné informace o jejím fungování a plánovaných parametrech produkce tak, aby se stal naším odběratelem. 
Uvedené jednání proběhne na konci května 2022 a velmi rádi Vás o výsledcích budeme informovat.
Obě tyto zprávy vnímáme jako opravdu velmi pozitivní, budeme se tedy těšit na další spolupráci s Vámi jako našimi investory a touto formou Vám chceme poděkovat za dosavadní spolupráci.“