Společnost KD Chemiko s.r.o. finalizuje nákup první výrobní linky

Dluhopis KD CHEMIKO 12,50/24

Společnost KD Chemiko s.r.o. finalizuje nákup první výrobní linky. O všem nás informoval přímo CEO společnosti, Ing. Dalibor Večerka:

„Dobrý den vážení investoři – a dnes už i přátele firmy KD CHEMIKO s.r.o.

To nejdůležitější pro nás všechny, kteří se zajímáte a sledujete vývoj PROJEKTU KD CHEMIKO – FINALIZUJEME NÁKUP PRVNÍ VÝROBNÍ LINKY.

V prosinci 2022 jsme ukončili 3 měsíce trvající bezvýsledné jednání s dodavatelem, který nebyl schopen použít standartní mezinárodní  platební podmínku k úhradě ceny výrobní linky, takže jsme oslovili – a nyní finalizujeme Kupní smlouvu – dalšího dodavatele,  jehož nabídka se ukázala být  výhodnější než nabídka předchozího dodavatele.

Jak budeme dále postupovat?

Cílem je zajistit příjezd výrobní linky v dubnu 2023 do České republiky, následuje její technické zprovoznění a zahájení zkušebního provozu. Díle ukončíme administrativní a povolovací řízení pro pravidelný provoz linky tak, abychom  odběratelům oznámili termín zahájení pravidelných dodávek  produkce.

Těšíme se na Váš zájem o  PROJEKT KD CHEMIKO  a budeme Vás pravidelně informovat o tom, co je nového .

S pozdravem

KD CHEMIKO s.r.o.
Ing.Dalibor Večerka
CEO“