Společnost KD Chemiko s.r.o. investovala do nové pyrolýzy v Maďarsku

Dluhopis KD CHEMIKO 8,90/24

Emitent KD Chemiko s.r.o. v nové tiskové zprávě popisuje úspěšnou investici do pyrolízní jednotky: S upřímnou radostí Vám oznamujeme, že jsme úspěšně dotáhli investici do PYROLÝZNÍ JEDNOTKY od výrobce Technokomplex Hungary KFT. do úspěšného konce. V pátek 1.10.2021 jsme stali majiteli a provozovateli pyrolýzní jednotky  na zpracování odpadu, která již stojí v Maďarsku a díky které, dokážeme každý den EKOLOGICKY zpracovat až 10 tun odpadu, přičemž získáme přibližně 7000l pyrolýzního oleje. Je to pro nás velká událost, jelikož se nám to díky Vaší důvěře, podařilo zrealizovat ve velmi krátkém časovém úseku.

Chceme srdečně poděkovat Vám, investorům, partnerům, ať už stávajícím, či budoucím za Vaši důvěru a podporu, kterou jste do nás vložili. Pevně věříme, že jsme potěšili touto zprávou nejenom naše investory a partnery, ale i ty co věří, že projekty environmentálního charakteru, mají smysl a využití pro nás všechny.

V případě Vašeho bližšího zájmu, Vás srdečně zveme na prohlídku naší PYROLÝZNÍ LINKY na zpracování odpadu do Maďarska.

Teď nás čeká dokončit hned několik dalších náročných projektů, jakými jsou např. dvě pyrolýzní linky v Králově Dvoře, nebo investice do zahraniční společnosti, která je v tomto průmyslu již 30 let. V naší práci nepolevíme a doufáme, že Vám brzy budeme moci hrdě oznámit další úspěšný krok k cílům, které jsme si jako společnost KD CHEMIKO vytýčili a kterým jsme se Vám zavázali. Jako jste vy nezklamali naši důvěru ve Vaši účast na našich projektech, tak my nadále budeme pracovat tak, abychom nezklamali tu Vaši.

DĚKUJEME VÁM.

TEAM KD CHEMIKO s.r.o.