Společnost Kd Chemiko podepsala další smlouvy o dodávkách surovin

Dluhopis KD CHEMIKO 8,90/24

Emitent KD Chemiko s.r.o. podepsal další smlouvy o dodávkách surovin. Příprava pozemku, na kterém bude provedena výstavba recyklační linky, se blíží do finální fáze. Na fotografii je jednatelka KD Chemiko s.r.o. paní Bc.Eva Strnadová a generální ředitel pan Alexander Žirnov.