Společnost ENVIRONMENT Holding a.s. představuje nový web své technologie Envilogic

Dluhopis ENVIRONMENT 8,90/24

Společnost Environment Holding, a.s. představuje nový web své technologie Envilogic. Webové stránky prezentují, jak konkrétně probíhá multicyklická termolýza, depolymerizace – ekologická recyklace druhotných surovin, likvidace odpadů (plastů, pneumatik, čistírenských kalů, komunálních odpadů) a jakým způsobem společnost vytěžuje z odpadu užitečné suroviny. V neposlední řadě je také možné nahlédnout na strategii výroby, vývoje a distribuce depolymerizačních jednotek.