4Trans úspěšně snižuje celkové provozní náklady

Dluhopis 4Trans 8,1/36

Emitent 4Trans Factoring s.r.o. úspěšně snižuje celkové provozní náklady díky automatizaci procesu komunikace s klienty. Díky dokončení automatického nahrávání faktur do online systému se dramaticky zrychluje proces zpracování faktur a dochází k úspoře 65% nákladů vynaložených na tuto činnost.