Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis 4Trans 8,1/36

Společnost 4Trans Factoring s.r.o. emitující dluhopis 4Trans 8,1/36 za účelem financování faktur vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 31.1. 2020. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.