Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis BBC Lab 10,5/25

Společnost Best Bohemia Capital a.s. emitující Dluhopis BBC Lab 10,5/25 za účelem vybudování víceúčelové zdravotnické laboratoře vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.4. 2021. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.