Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis San Anton Farm 8,4

Společnost San Anton s.r.o. emitující dluhopis San Anton Farm 8,4 za účelem tvorby vysoce profitabilní borůvkové plantáže na vlastních pozemcích vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 31.5. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celé čtvrtletí. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.