Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis SimpleCell Networks Slovakia – 06/2021

Společnost SCNS CEE s.r.o. emitující Dluhopis SimpleCell Networks Slovakia – 06/2021 za účelem dokrývání regionálních měst sítí Sigfox a posílení obchodního týmu vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.9. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.