Společnost Kd Chemiko zvětšila kapacity na 20 tun odpadu denně

Dluhopis KD CHEMIKO 8,90/24

Emitent KD Chemiko s.r.o. podepsal smlouvu o nákupu technologie termochemické recyklace TDU2000® MT1000, díky čemuž zvětšil kapacity na 20 tun odpadu denně.