Nová zakázka v hodnotě 22 mil. Kč

Dluhopis Vci BIO energy 14,26|2025

Součástí aktivit emitenta SB BIOenergy & fund s.r.o. jsou mimo jiné investice do vlastních výrobních kapacit a také vývoj a prodej vlastních patentovaných technologií pro výrobu briket a pelet. Již nyní byla potvrzena objednávka na tuto technologii pro jinou společnost v hodnotě přesahující 22 mil. Kč.

Pro kupujícího to znamená instalaci linky, která umí zpracovat více než 75 mpiliny denně, což je jedna z větších výrobních linek v ČR.

Ideové schéma výrobní linky na brikety – SB BIO energy
Zdroj obrázku: Briklis.cz

V rámci této objednávky bude dodána kompletní technologie i know-how, tzn. výrobní linka, její instalace včetně zaškolení obsluhujícího personálu a na to navazující provozní standardy. Díky patentům dojde ve výrobě také k úspoře energie a optimalizaci celého výrobního procesu.

Celá zakázka bude realizována ještě v průběhu r. 2023.