Nová emise dluhopisu společnosti ENVIRONMENT Holding a.s.

Dluhopis ENVIRONMENT 8,90/24

Novým emitentem je společnost Environment Holding a.s., která se zabývá činnostmi v oblasti životního prostředí. V současné době se zaměřuje hlavně na nakládání s odpady a jejich následné zpracování.

Naše planeta produkuje miliony tun odpadů denně, které buď skončí na skladkách, ve spalovně nebo v oceánu. Společnost se rozhodla s tím něco udělat, proto se spojila se skupinou vědců a firem, díky čemuž začínají uvádět na světový trh unikátní řešení zpracování plastů, pneumatik a komunálního odpadu. Vše čistě a ekologicky bez škodlivých látek, které by měly vliv na naše ovzduší a běžný život flóry a fauny.

 • Dluhopis ENVIRONMENT 8,90/24

  Úrok 8,90%
  Minimální výše investice 25 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu 30.11.2022

  Na dokončení linky na ekologické zpracování plastu za použití depolymerizace