Nová emise dluhopisu společnosti Soyka s.r.o.

Dluhopis Soyka 7,20/25

Soyka je český rodinný podnik zpracovávající výhradně bio soju pěstovanou na biofarmě v Rakousku. Toto je v pořádí třetí emise společnosti. Díky prvnímu úspěšně upsanému dluhopisu Soyka 8,4% a Dluhopisu Soyka 7,20/24 byla schopna financovat rozvoj společnosti a to přispělo k tomu, že si získala oblibu nejen na českém a slovenském trhu. V současnosti své výrobky pravidelně dováží do států Evropské unie, zejména do Německa.

Vybrané prostředky z nové emise použije převážně na dokoupení strojního vybavení hlavně pro vyrobu trvanlivějších prouduktů, které nemusí být chlazené, ale budou nadale v kvalitě a čistotě jaké doposud Soyka vyrábí.

 • Soyka 7,20/25

  Úrok 7,20%
  Minimální výše investice 50 000
  Připisování úroků měsíčně
  Splatnost dluhopisu31.12.2025

  Na nákup strojního vybavení k výrobě trvanlivých produktů a na rozšíření vyrobního a skladovacího prostoru