Rakouský dodavatel se zavázal k odběru 100% všech vyprodukovaných produktů

Dluhopis KD CHEMIKO 8,90/24

Začátkem července proběhlo v kancelářích emitenta KD Chemiko s.r.o. podepsání společného memoranda na základě kterého se obě smluvní strany dohodli na společném vybudování provozu, který bude obsahovat depolymerizační jednotku a destilační kolonu, se společností FUGA. Rakouský partner se zavázal do provozu dodat v Rakousku vyrobenou a odzkoušenou vlastní technologii, kterou se společností bude provozovat. Současně se zavázal k odběru 100% všech vyprodukovaných produktů v tomto provozu za předem stanovené ceny.