Rozhodnutí emitenta o prodloužení doby upisování

Dluhopis Technika 2021

U dluhopisu Technika 2021 na základě emisních podmínek a rozhodnutí valné hromady ze dne 22.1.2020 došlo k prodloužení doby upisování o další 3 měsíce k datu 31.3.2020.