Emitent zveřejnil limitovanou nabídka v objemu 1000ks dluhopisů

Dluhopis UNIPRO SPE01 9,50/22

Od spuštění a vyprodání emise Unipro 2020 firma dokončila první úpravu technologie na výhřev cementářské pece na základě dostupných patentů, kde proběhla úprava na spalování horké paroplynové směsi z nového reaktoru.

Nová emise slouží k vytvoření celého modulu tohoto reaktoru a aktuální limitovaná edice v objemu 1000ks slouží k dokončení agregátu, kde paroplynová směs bude vznikat spalováním celých pneumatik s výhřevností 40 Mj / kg a tato směs bude určena pro vyhřívání cementářské pece, později i pece na vápenky.

Pro urychlení procesu emitent zveřejnil limitovanou nabídka v objemu 1000ks dluhopisů UNIPRO SPE01 9,50/22 je s bonusem 1800Kč a platí při koupi 5 a více kusů.

 • UNIPRO SPE01 9,50/22

  Úrok 9,50% + bonus
  Minimální výše investice 30 000
  Připisování úroků pololetně
  Splatnost dluhopisu 31.12.2022

  Na nákup a implementaci zařízení na ekologickou recyklaci pneumatik a jeho následné využití v cementárnách