Emitent IDC Investment s.r.o. pokračuje ve výstavbě

Dluhopis I. D. C. Invest II

U emitenta IDC Investment s.r.o. byl na stavbě v Náchodě složen materiál pro zateplení a práce budou v tomto týdnu zahájeny.