Společnost Environment Holding, a.s. zahájila realizaci nového Envilogic komplexu ve Waidhausu v Německu

Dluhopis ENVIRONMENT 8,90/24

Společnost Environment Holding, a.s. pokračuje v realizaci nového Envilogic komplexu ve Waidhausu v Německu, určeného k ekologické likvidaci odpadu. Jeho součástí budou nové, prostorné haly, ve kterých bude umístěno postupně několik depolymerizačních jednotek na zpracování plastového a komunálního odpadu a jedno zařízení na ekologickou likvidaci pneumatik.
Dále pak lobby a kancelářské prostory, parking, skladovací prostory vnitřní i venkovní, manipulační prostory pro nakládání s odpady a dále také zapuštěné nádrže pro skladování výsledné kapaliny vytěžné ze zpracovaného odpadu. Tento areál bude v nepřetržitém a kontinuálním provozu likvidace odpadu. Mimo to bude sloužit jako showroom a prezentační centrum společnosti. Plánován je i přístup veřejnosti, kdy po dohodě bude možná prohlídka technologie s komentářem. Plánováné dokončení celého komplexu bude v 1. kvartálu 2022, finalizace poběží v souběhu s provozem depolymerizačních linek, které bude společnost spouštět 05-06/2021 a další 08-09/2021.