Emitent KD Chemiko s.r.o. se setkal s investory

Dluhopis KD CHEMIKO 11,90/24

Dne 27.5.2022 proběhlo v sídle firmy KD Chemiko s.r.o. setkání s prodejním týmem a investory, jehož hlavním cílem bylo seznámit naše hosty s aktuálním stavem projektu a dále s posunem v procesu realizace PROJEKTU KD CHEMIKO – Výrobního závodu Králův Dvůr (VZKD).

Hlavním tématem byla ekonomika projektu, kde se společnosti podařilo zajistit jak stranu materiálových vstupů do výroby, ale také získat předběžné zajištění odbytu produkce PROJEKTU KD CHEMIKO až do výše 60 – 70% z celkové roční plánované kapacity výroby (bez ohledu na turbulentní hospodářské situaci světové ekonomiky).

Prezentovaná situace firmy jasně hovoří o velkém zájmu o hlavní produkt – pyrolytický olej, který bude tvořit podstatnou většinu tržeb firmy, ale také, jak ukazuje vývoj tržních cen v České republice, o výrobu a prodej elektrické energie, které budou tvořit velmi podstatnou část naší obchodní bilance na straně odbytu.

Prodejnímu týmu a investorům byl prezentován celý rozsah projektu, který je tvořen několika kroky postupné realizace výrobní jednotky a navazujících technologií. V KD Chemiko jsou velmi pozitivně potěšeni jak zájmem obchodních partnerů o produkci, potvzenou několika „Letter of Intent“ (LOI), tak vývojem cen produkce.