Zahájena jednání o dodávkách špičkového vybavení

Dluhopis BBC Lab 10,5/25

Obchodní ředitel Best Bohemia Capital a.s., pan Jiří Havelka jednal přímo s generálním ředitelem společnosti Boditech pro Evropu, panem Jae-Seon Hwang, Ph. D.

Komentář pana Havelky k jednání: „Reakce investorů na emisi BBC Lab 10,5/25 v prvních deseti dnech nás utvrdila v tom, že je pravý čas zahájit aktivity dle akčního plánu projektu. Proto hned na začátku května proběhlo jednání zaměřené na dodávky laboratorního vybavení. Partnerem pro toto jednání nám je korejská společnost Boditech, přední světový výrobce přístrojů na analýzy nejen krevních vzorků. 

Závěrem jednání je dohoda zajišťující dodávku přístrojů v několika vlnách dle plánu budování kapacit jednotlivých specializací laboratoře.