Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis Jarabák 9/2022

Společnost Jarabák s.r.o. emitující dluhopis Jarabák 9/2022 za účelem otevření již třetí prodejny společnosti a na vytvoření nového servisního zázemí vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 28.2. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.