Emitent vyplatil investorům první výnosy

Dluhopis PFC akvizice obchodních značek

Společnost P&F Company s.r.o. emitující Dluhopis PFC akvizice obchodních značek za účelem zajištění dostatečných zásob zboží vyplatila investorům první výnosy.

Výnos za první období je počítán ode dne připsání finančních prostředků na účet do 30.11. 2019. Při nadcházející výplatě investoři získají již standardní výnos za celý měsíc. Obdržené výnosy jsou zdaněny srážkovou 15% daní, kterou emitent za držitele odvedl na finanční správu.