Souhrn nejduležitějších novinek společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o.

Dluhopis WITH U 9,1/2022

S jednatelkou společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o. paní Bc. Veronikou Fucsik jsme společně hovořili na téma novinek z projektu. Mezi nejdůžežitější novinky patří:

  • Zahájení prodeje smaragdů WITHU
  • Spuštěny webové stránky v novém kabátě – withu.cz
  • Zahájena nabídka v nově otevřeném barber shopu ve Vodičkově ulici – LAKY ROYAL
  • Poprvé od zahájení prodeje prolomena 1 milionová tržba za měsíc s minimálními marketingovými náklady