Upsáno již 50 % emise Vci BIO energy 14,26|2025

Dluhopis Vci BIO energy 14,26|2025

Zástupce společnosti BIOenergy & fund s.r.o. p. David Vágner informuje o aktuálním postupu v projektu: 

V nejbližších dnech se přehoupne úpis dluhopisové emise Vci BIO energy 14,26|2025 do své druhé poloviny. Tempo prodeje dluhopisů se k našemu potěšení stále zvyšuje.

Děkujeme za důvěru a rádi bychom Vás seznámili s tím, na co byly získané finanční prostředky aktuálně využity a co bylo v rámci tohoto projektu již zafinancováno.

1) Koupě firmy Dřevo HŽV s.r.o. – pily a zpracovatele dřeva
V rámci postupného vstupu do firmy jsme použili částku ve výši 3,6 milionu Kč na odkoupení hmotného majetku.

2) Nákup technologie – výrobní linky na výrobu briket
Výrobní linka bude umístěna v Areálu HŽD s.r.o. Celková investice představuje 14,7 milionu Kč, z čehož byla již více než ½ uhrazena.

3) Koupě výrobního areálu
V rámci odkoupení budov a zpevněných ploch při scelování celého areálu pily byla použita částka ve výši 4,6 milionu Kč, která bude v průběhu letošního roku nahrazena bankovními zdroji.

Jak je patrné, z velké části je doposud investice financována  i z našich vlastních zdrojů, které budou postupně od března 2023 doplňovány též bankovním financováním.